Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

23 października odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Uroczystość poprzedziła msza św. koncelebrowana w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 w Warszawie.

Jego Magnificencja dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski Rektor WSM w Warszawie otworzył uroczyste posiedzenie Senatu WSM, witając zacnych gości. Wśród nich byli m.in.:
•  Pani Anna Czajczyk – Doradca Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemsława Czarnka
•  dr hab. Monika Szyłkowska – Prorektor ds. studenckich Wojskowej Akademii Technicznej
•  płk. prof. dr hab. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej
•  prof. dr hab. Bronisław Sitek
•  kpt. ż.ś. mgr Andrzej Potapowicz – Prezez Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej
•  kmdr. dr Józef Kowalewski – Vice Prezes Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej
•  prof. dr hab. Danuta Guzal-Dec – Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
•  prof. dr hab. Iwona Przychocka – Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej
•  gen. dyw. Prof. dr inż. Stanisław Krysiński – Dziekan Uczelnii Techniczo-Handlowej
•  płk. dr Ireneusz Fura – Dziekan Uczelni Techniczo-Handlowej
•  płk. dr inż. Piotr Waniek – Dowódca 9. brygady wsparcia dowodzenia dowództwa generalnego RSZ
•  Pani Bogusława Tomasik – Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt

Jego Ekscelencja prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk dr h.c. multiplicem Prezydent WSM w Warszawie oraz Rektor wygłosili przemówienia.
Z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki, doradca ministra Pani Anna Czajczyk odczytała list od Pana Ministra Przemysława Czarnka oraz wręczyła medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane pracownikom WSM.

Medalami zostały odznaczone:

 • prof. dr hab. Teresa Słaby
 • dr Barbara Pawłowska


Przyznano także odznaczenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które otrzymali JE prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk oraz prorektor WSM dr Joanna Michalak–Dawidziuk.Ponadto nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe otrzymali pracownicy dydaktyczni.
Nagrodę Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe oraz wyróżniającą się pracę dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Wyższej Szkoły Menedżerskiej otrzymali:

 • dr Joanna Michalak-Dawidziuk
 • dr Monika Bychowska
 • dr Agnieszka Król
 • dr Izabella Kust
 • mgr Dorota Charkiewicz
 • dr Aleksandra Chyc
 • dr Artur Czech
 • dr Aleksandra Jędryszek-Geisler
 • dr Piotr Mikosik
 • dr Marta Tużnik
 • dr Ewa Wojtowicz


Osoby, którym Rektor przyznał nagrody III stopnia za pracę organizacyjną na rzecz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie:

 • Anna Barańska
 • inż. Dariusz Grabiec
 • mgr Andrzej Jarzęcki
 • inż. Izabela Kosieradzka
 • Jakuba Kostrzewa-Dawidziuk
 • mgr Sylwia Leonarczyk
 • mgr Magdalena Sudenis
 • mgr Katarzyna Szymańska
 • mgr Edward Waszkiewicz


Wyróżniono także osoby biorące udział w konkursie Student Roku. W VI edycji konkursu Student Roku tytuły Laureata zdobyły:

 • Patrycja Nadzieja – studentka kierunku Psychologia
 • Iwona Baranowska – studentka kierunku Administracja
 • Julia Korczak – studentka kierunku Zarządzanie
 • Izabela Gołos – studentka kierunku Prawo


W tym roku przyznano także wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w nauce.
Studentki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, które otrzymały wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w nauce:

 • Beata Malinowska
 • Izabela Pluta


Jego Magnificencja dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski otrzymał Honorową Komandorię Pro Flumnibus Polonorum nadaną przez Prezesa Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej. Odznaczenie wręczyli kpt. ż. ś. mgr Andrzej Potapowicz Prezes OM LMiR oraz kmdr dr Józef Kowalewski Viceprezes. Akt nadania Honorowej Komandorii odczytała Sekretarz Zarządu Pani Hanna Potapowicz.

Szczególnym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którzy w imieniu wszystkich przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022 złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar WSM i zostali pasowani na studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wykład inauguracyjny „Współczesne wyzwania kryminologii” wygłosił prof. dr hab. Brunon Hołyst.
Na koniec zabrzmiała pieść Gaudeamus Igitur, a więc Vivat Academia!

Elwira Kalisiak

Psycholog Elwira Kalisiak jest związana z Państwową Akademią Nauki od 2001 roku, aktualnie prowadzi prace doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN. Od 2016 roku kieruje kliniką neuropsychologiczną oraz prowadzi własne badania nad grą podnoszącą poczucie wartości młodzieży.

Neuropsycholog rozwijający własne koncepcje modelowania zachowań oraz strategie działań, uczenia się i komunikacji. Zapoczątkowała w Polsce neurofeedback oraz nurt coachingu praktycznego. Prowadzi prace badawcze nad rozwojem terapii uwidocznionej za pomocą neuroobrazowania oraz technik wizualizowania wpisanego w projekt „Odnowione” to partnerska relacja, w której mentor i mentee pracują nad tym, co dotyczy ich bezpośrednio. Dzięki cyklicznym spotkaniom wspierają w konsekwentnym wdrażaniu kolejnych kroków, które budują właściwy efekt.

Ukończyła Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Psychologie Kliniczną na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji WSM

Twórczyni marki neurostacja, telepin, a także założycielka fundacji COMS.

Sylwester Pietrzyk

dr Sylwester Pietrzyk – praktyk biznesu, trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, 2000), certyfikowany konsultant biznesowy, konsultant HR, właściciel ASPEKT HR (od 2006 roku). Adiunkt w Katedrze Zarzadzania MANS.

Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005). Ma doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy – spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz w Ministerstwie Finansów jako specjalista.

Dr Sylwester Pietrzyk posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000). Uczestniczył w szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie i In Dialogue w Kopenhadze (2017). Ma uprawnienia Asesora i Doradcy w procesach certyfikacji trenerów (2016). Od 1999 roku jest aktywnie działającym Członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK, obecnie trenerem Szkoły Trenerów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń. Współpracuje z TACK International UK jako akredytowany trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer, zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.

Dr Sylwester Pietrzyk prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Był prelegentem na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Jest autorem wielu artykułów w periodyku „Personel i Zarządzanie”.

Magdalena Kocyk

Jestem pasjonatką sprzedaży, obsługi Klienta, nauk zarządzania oraz szkoleń.  Absolwentka dwóch specjalności: ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  oraz PRZYWÓDZTWA W BIZNESIE w WSM w Warszawie. Trzykrotny członek Jury konkursu Telemarketer Roku w kategoriach: obsługa Klienta, sprzedaż telefoniczna oraz rozmowa retencyjna.

Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego kierowałam i zarządzałam zespołami sprzedażowymi biorąc jednocześnie udział w ich tworzeniu (największy zespół liczył 120 osób).To właśnie te doświadczenie pokazało mi, że będąc osobą zarządzającą musisz być nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, lecz także po trosze psychologiem, biznesmenem, coachem, mediatorem, opiekunem i wzorem do naśladowania. Tylko w ten sposób dobrze zmotywujesz swój zespół do pracy, do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Korzystając z mojego doświadczenia, chętnie powiem Ci jak wyznaczać priorytety w pracy nie tylko dla siebie, lecz także dla pracowników. Pomogę Ci ustawić cele, a jeśli już je masz, to sprawdzimy czy są one wyznaczone w sposób prawidłowy.

Pokaże Ci jaki wpływ na wyniki ma ich kontrola. Przybliżę temat efektywnej komunikacji do różnych grup docelowych (kierownictwo, technicy, przedstawiciele handlowi) w różnym wieku (BB,X,Y,Z).

Podzielę się też swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze HR: przeprowadzanie rekrutacji, budowaniem zespołu czy projektowaniem efektywnych systemów motywacyjnych.

Oferuję Ci również dzielenie się moją wiedzą specjalistyczną ze sprzedaży oraz obsługi Klienta:

 • budowanie relacji handlowych
 • badanie potrzeb Klienta
 • radzenie sobie z konkurencją
 • dopasowanie oferty do Klienta
 • wartości w negocjacjach
 • obsługa korespondencji e-mail, czat
 • obsługa skarg i reklamacji
 • obsługa trudnego Klienta.

 Prywatnie uwielbiam podróże: te małe i te duże w szczególności na rowerze! Moje największe osiągnięcie to podróż z Westerplatte – Świnoujście, 480 km na rowerze w 5 dni. Mój cel na 2023 rok to 320 km dookoła Tatr.

Nieustannie stymuluję swój rozwój osobisty, być może Ciebie zainspiruje taka postawa? Ukończyłam wiele kursów z negocjacji, przywództwa w biznesie, zarządzania czy PRINCE2.

Ireneusz Jabłoński

Moja ścieżka zawodowa rozpoczęła się w Elektrociepłowniach Warszawskich, gdzie pracowałem na różnych stanowiskach technicznych. Kiedy w roku 2000 Elektrociepłownie Warszawskie S.A. zostały zakupione przez Vattenfall, pojawiła się dla mnie szansa rozwoju. Trafiłem do grupy osób, które docelowo miały pełnić rolę trenera wewnętrznego. Pracodawca skierował nas na pierwsze tego typu w kraju studia podyplomowe dla trenerów wewnętrznych, gdzie zdobyłem nowe umiejętności. Brałem bezpośredni udział w restrukturyzacji (prywatyzacji) tego przedsiębiorstwa. Znalazłem się w zespole 11 osób, realizujących projekty takie jak: „Pracownik w firmie” czy „Moje wartości w firmie”, których celem była zmiana mentalności pracowników oraz uruchomienie procesu budowania nowej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, iż lata 2000-2005 były dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem.

Jako że Vattenfall podlegał restrukturyzacji, wiązało się to z redukcją zatrudnienia w firmie, więc po pewnym czasie  dotknęła ona również nas, trenerów i w 2005 roku musiałem poszukać nowego miejsca pracy.

Po upływie kilku miesięcy zatrudniłem się w firmie Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Szkoleń, a po upływie dwóch lat awansowałem na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Szkoleń.

Pod koniec 2007 roku pojawiła się możliwość pracy w Spółce Skarbu Państwa na stanowisku kierownika zespołu personalnego, więc zmieniłem pracę. Niestety pracodawca nie był zainteresowany wspieraniem realnego rozwoju pracowników, więc kiedy w 2010 roku otrzymałem propozycję powrotu do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej na stanowisko Dyrektora Operacyjnego, propozycję przyjąłem bez wahania.

Dzisiaj nadal pracuję na stanowisku Dyrektora Operacyjnego w Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej, gdzie jestem odpowiedzialny za całokształt działań Spółki w obszarach edukacji i doradztwa. Pozostaję też Członkiem Zarządu PIKW.  Z przyjemnością mogę podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami w zakresie budowania i rozwoju mojej ścieżki zawodowej.

Grzegorz Wieczorek

Jako manager z 8-letnim doświadczeniem w branży gastronomicznej i handlowej chciałbym wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Nie boję się podejmować nowych wyzwań zawodowych, chęć nauki i rozwoju, doskonalenie dotychczasowych umiejętności.

Bogumiła Krasnowska-Sołtys

Bogumiła Krasnowska-Sołtys od 2012 własna działalność Eduś Gabinet multimedialnej terapii pedagogicznej

Doświadczenie jako terapeuta-pedagog – diagnostyka przyczyn i trudności szkolnych i wychowawczych

 • Terapeuta eeg biofeedback
 • Terapeuta SI
 • Seksuolog
 • Psycholog
 • obecnie w trakcie procesu certyfikacji w terapii CBT
 • Suicydolog w trakcie szkolenia

Praca w szpitalu w Przasnyszu oddziały rehabilitacyjny-neurologiczny, psychiatryczny, Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Przasnyszu, biegły sądowy w sądzie w Ciechanowie, psycholog szkolny w szkole podstawowej w Woli Wierzbowskiej.