W czym możemy Ci pomóc ?

W czym możemy Ci pomóc ?

  Jeżeli jesteś studentem/ką pierwszego lub drugiego stopnia albo skończyłeś/aś już naszą Uczelnie – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

  Jeżeli chcesz uzyskać pomoc napisz e-mail i umów się na spotkanie.
  mgr Marek Salwowski – doradca zawodowy, mentor, coach – marek.salwowski@wsm.warszawa.pl
  mgr Iwona Romanowska – doradca zawodowy – iwona.romanowska@mac.edu.pl

  Niezbędnik szukającego pracy

  Młodzi ludzie, w ferworze studiowania często zapominają, iż już niedługo czekać ich będzie poszukiwanie pracy. 

  Rekrutacja to zazwyczaj wielka niewiadoma. Czasem jest szybka i polega na analizie dokumentów aplikacyjnych i bezpośrednim spotkaniu pracodawcy z kandydatami, czasem trwa długo i wymaga wiele wysiłku od obu stron. Zazwyczaj, im większa firma, do której aplikujemy, tym bardziej rozbudowaną procedurę rekrutacyjną stosuje.

  Niezbędnik szukającego pracy zawiera niezbędne informacje na temat:

  • Poszukiwania pracy
  • Pisania dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny
  • Przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Możliwości zdobycia doświadczenia

  Metody poszukiwania pracy

  Pracy szukać można w sposób aktywny i pasywny (bierny). Pierwszy sposób polega na tym, że kandydat występuje sam z ofertą, zaś drugi to jego odpowiedź na ogłoszenie. Metoda ta jest popularniejsza, posiada zalety takie jak pewność istnienia wolnego etatu, znajomość (przynajmniej mniej więcej) wymagań pracodawcy co do kandydata. Szukanie pracy w ten sposób nie musi jednak być skuteczne, gdyż jest się jednym z bardzo wielu (często wykwalifikowanych) kandydatów.

  Do metod pasywnych należą:

  • rejestracja w biurze pośrednictwa pracy;
  • analiza ogłoszeń prasowych;
  • odpowiadanie na ogłoszenia w innych mediach (radio, lokalna telewizja, Internet, itp.).

  Znacznie szerszy zasięg ma aktywna forma poszukiwania pracy. Można to robić poprzez:

  • kontakty osobiste, znajomych pracujących w interesujących firmach;
  • zamieszczenie własnego ogłoszenia w prasie lub na stronach internetowych;
  • wysyłanie swojej oferty bezpośrednio do wybranych firm;
  • uczestnictwo w targach pracy organizowanych na uczelniach;
  • udział w dniach otwartych organizowanych w firmach;
  • rozmowy telefoniczne i osobiste wizyty u pracodawców.

  Najwięcej możliwości daje szukanie pracy poprzez znajomych czy też tworzenie tzw. siatki kontaktów. Polega to na mówieniu jak największej ilości osób, iż poszukuje się pracy. Pracodawcy często zanim podadzą ogłoszenie do prasy lub biura pracy, najpierw proszą o pomoc w znalezieniu odpowiedniej osoby zatrudnionych już przez siebie pracowników. Kandydat wyłoniony w ten sposób wydaje im się „pewniejszy”, gdyż stoi za nim opinia osoby, która już pracuje i zna oferowane przez firmę warunki.

  Elwira Kalisiak

  Psycholog Elwira Kalisiak jest związana z Państwową Akademią Nauki od 2001 roku, aktualnie prowadzi prace doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN. Od 2016 roku kieruje kliniką neuropsychologiczną oraz prowadzi własne badania nad grą podnoszącą poczucie wartości młodzieży.

  Neuropsycholog rozwijający własne koncepcje modelowania zachowań oraz strategie działań, uczenia się i komunikacji. Zapoczątkowała w Polsce neurofeedback oraz nurt coachingu praktycznego. Prowadzi prace badawcze nad rozwojem terapii uwidocznionej za pomocą neuroobrazowania oraz technik wizualizowania wpisanego w projekt „Odnowione” to partnerska relacja, w której mentor i mentee pracują nad tym, co dotyczy ich bezpośrednio. Dzięki cyklicznym spotkaniom wspierają w konsekwentnym wdrażaniu kolejnych kroków, które budują właściwy efekt.

  Ukończyła Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Psychologie Kliniczną na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji WSM

  Twórczyni marki neurostacja, telepin, a także założycielka fundacji COMS.

  Sylwester Pietrzyk

  dr Sylwester Pietrzyk – praktyk biznesu, trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, 2000), certyfikowany konsultant biznesowy, konsultant HR, właściciel ASPEKT HR (od 2006 roku). Adiunkt w Katedrze Zarzadzania MANS.

  Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej (2005). Ma doświadczenie w zarządzaniu jednostkami biznesowymi (sektor finansowy – spółka brytyjska notowana na giełdzie w Londynie) jako kierownik projektu, kierownik zespołu sprzedażowego, trener wewnętrzny, dyrektor zarządzający) oraz w Ministerstwie Finansów jako specjalista.

  Dr Sylwester Pietrzyk posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (2000). Uczestniczył w szkoleń trenerskich w prowadzonych przez CTI w Londynie i In Dialogue w Kopenhadze (2017). Ma uprawnienia Asesora i Doradcy w procesach certyfikacji trenerów (2016). Od 1999 roku jest aktywnie działającym Członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów MATRIK, obecnie trenerem Szkoły Trenerów MATRIK w module Ewaluacja Szkoleń. Współpracuje z TACK International UK jako akredytowany trener. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Train the Trainer, zarządzania zespołami, prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.

  Dr Sylwester Pietrzyk prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Prof. A. K. Koźmińskiego. Był prelegentem na licznych Konferencjach HR. Współpracował z oficyną Ekonomiczną, wydawnictwem BECK w zakresie recenzowania wydawnictw z zakresu zarządzania i szkoleń. Jest autorem wielu artykułów w periodyku „Personel i Zarządzanie”.

  Magdalena Kocyk

  Jestem pasjonatką sprzedaży, obsługi Klienta, nauk zarządzania oraz szkoleń.  Absolwentka dwóch specjalności: ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  oraz PRZYWÓDZTWA W BIZNESIE w WSM w Warszawie. Trzykrotny członek Jury konkursu Telemarketer Roku w kategoriach: obsługa Klienta, sprzedaż telefoniczna oraz rozmowa retencyjna.

  Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego kierowałam i zarządzałam zespołami sprzedażowymi biorąc jednocześnie udział w ich tworzeniu (największy zespół liczył 120 osób).To właśnie te doświadczenie pokazało mi, że będąc osobą zarządzającą musisz być nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, lecz także po trosze psychologiem, biznesmenem, coachem, mediatorem, opiekunem i wzorem do naśladowania. Tylko w ten sposób dobrze zmotywujesz swój zespół do pracy, do osiągnięcia wyznaczonego celu.

  Korzystając z mojego doświadczenia, chętnie powiem Ci jak wyznaczać priorytety w pracy nie tylko dla siebie, lecz także dla pracowników. Pomogę Ci ustawić cele, a jeśli już je masz, to sprawdzimy czy są one wyznaczone w sposób prawidłowy.

  Pokaże Ci jaki wpływ na wyniki ma ich kontrola. Przybliżę temat efektywnej komunikacji do różnych grup docelowych (kierownictwo, technicy, przedstawiciele handlowi) w różnym wieku (BB,X,Y,Z).

  Podzielę się też swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze HR: przeprowadzanie rekrutacji, budowaniem zespołu czy projektowaniem efektywnych systemów motywacyjnych.

  Oferuję Ci również dzielenie się moją wiedzą specjalistyczną ze sprzedaży oraz obsługi Klienta:

  • budowanie relacji handlowych
  • badanie potrzeb Klienta
  • radzenie sobie z konkurencją
  • dopasowanie oferty do Klienta
  • wartości w negocjacjach
  • obsługa korespondencji e-mail, czat
  • obsługa skarg i reklamacji
  • obsługa trudnego Klienta.

   Prywatnie uwielbiam podróże: te małe i te duże w szczególności na rowerze! Moje największe osiągnięcie to podróż z Westerplatte – Świnoujście, 480 km na rowerze w 5 dni. Mój cel na 2023 rok to 320 km dookoła Tatr.

  Nieustannie stymuluję swój rozwój osobisty, być może Ciebie zainspiruje taka postawa? Ukończyłam wiele kursów z negocjacji, przywództwa w biznesie, zarządzania czy PRINCE2.

  Ireneusz Jabłoński

  Moja ścieżka zawodowa rozpoczęła się w Elektrociepłowniach Warszawskich, gdzie pracowałem na różnych stanowiskach technicznych. Kiedy w roku 2000 Elektrociepłownie Warszawskie S.A. zostały zakupione przez Vattenfall, pojawiła się dla mnie szansa rozwoju. Trafiłem do grupy osób, które docelowo miały pełnić rolę trenera wewnętrznego. Pracodawca skierował nas na pierwsze tego typu w kraju studia podyplomowe dla trenerów wewnętrznych, gdzie zdobyłem nowe umiejętności. Brałem bezpośredni udział w restrukturyzacji (prywatyzacji) tego przedsiębiorstwa. Znalazłem się w zespole 11 osób, realizujących projekty takie jak: „Pracownik w firmie” czy „Moje wartości w firmie”, których celem była zmiana mentalności pracowników oraz uruchomienie procesu budowania nowej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, iż lata 2000-2005 były dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem.

  Jako że Vattenfall podlegał restrukturyzacji, wiązało się to z redukcją zatrudnienia w firmie, więc po pewnym czasie  dotknęła ona również nas, trenerów i w 2005 roku musiałem poszukać nowego miejsca pracy.

  Po upływie kilku miesięcy zatrudniłem się w firmie Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Szkoleń, a po upływie dwóch lat awansowałem na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Szkoleń.

  Pod koniec 2007 roku pojawiła się możliwość pracy w Spółce Skarbu Państwa na stanowisku kierownika zespołu personalnego, więc zmieniłem pracę. Niestety pracodawca nie był zainteresowany wspieraniem realnego rozwoju pracowników, więc kiedy w 2010 roku otrzymałem propozycję powrotu do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej na stanowisko Dyrektora Operacyjnego, propozycję przyjąłem bez wahania.

  Dzisiaj nadal pracuję na stanowisku Dyrektora Operacyjnego w Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej, gdzie jestem odpowiedzialny za całokształt działań Spółki w obszarach edukacji i doradztwa. Pozostaję też Członkiem Zarządu PIKW.  Z przyjemnością mogę podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami w zakresie budowania i rozwoju mojej ścieżki zawodowej.

  Grzegorz Wieczorek

  Jako manager z 8-letnim doświadczeniem w branży gastronomicznej i handlowej chciałbym wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta. Nie boję się podejmować nowych wyzwań zawodowych, chęć nauki i rozwoju, doskonalenie dotychczasowych umiejętności.

  Bogumiła Krasnowska-Sołtys

  Bogumiła Krasnowska-Sołtys od 2012 własna działalność Eduś Gabinet multimedialnej terapii pedagogicznej

  Doświadczenie jako terapeuta-pedagog – diagnostyka przyczyn i trudności szkolnych i wychowawczych

  • Terapeuta eeg biofeedback
  • Terapeuta SI
  • Seksuolog
  • Psycholog
  • obecnie w trakcie procesu certyfikacji w terapii CBT
  • Suicydolog w trakcie szkolenia

  Praca w szpitalu w Przasnyszu oddziały rehabilitacyjny-neurologiczny, psychiatryczny, Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Przasnyszu, biegły sądowy w sądzie w Ciechanowie, psycholog szkolny w szkole podstawowej w Woli Wierzbowskiej.