W czym możemy Ci pomóc ?

W czym możemy Ci pomóc ?

  Jeżeli jesteś studentem/ką pierwszego lub drugiego stopnia albo skończyłeś/aś już naszą Uczelnie – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

  Jeżeli chcesz uzyskać pomoc napisz e-mail i umów się na spotkanie.
  mgr Marek Salwowski – doradca zawodowy, mentor, coach – marek.salwowski@wsm.warszawa.pl
  mgr Iwona Romanowska – doradca zawodowy – iwona.romanowska@mac.edu.pl

  Niezbędnik szukającego pracy

  Młodzi ludzie, w ferworze studiowania często zapominają, iż już niedługo czekać ich będzie poszukiwanie pracy. 

  Rekrutacja to zazwyczaj wielka niewiadoma. Czasem jest szybka i polega na analizie dokumentów aplikacyjnych i bezpośrednim spotkaniu pracodawcy z kandydatami, czasem trwa długo i wymaga wiele wysiłku od obu stron. Zazwyczaj, im większa firma, do której aplikujemy, tym bardziej rozbudowaną procedurę rekrutacyjną stosuje.

  Niezbędnik szukającego pracy zawiera niezbędne informacje na temat:

  • Poszukiwania pracy
  • Pisania dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny
  • Przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Możliwości zdobycia doświadczenia

  Metody poszukiwania pracy

  Pracy szukać można w sposób aktywny i pasywny (bierny). Pierwszy sposób polega na tym, że kandydat występuje sam z ofertą, zaś drugi to jego odpowiedź na ogłoszenie. Metoda ta jest popularniejsza, posiada zalety takie jak pewność istnienia wolnego etatu, znajomość (przynajmniej mniej więcej) wymagań pracodawcy co do kandydata. Szukanie pracy w ten sposób nie musi jednak być skuteczne, gdyż jest się jednym z bardzo wielu (często wykwalifikowanych) kandydatów.

  Do metod pasywnych należą:

  • rejestracja w biurze pośrednictwa pracy;
  • analiza ogłoszeń prasowych;
  • odpowiadanie na ogłoszenia w innych mediach (radio, lokalna telewizja, Internet, itp.).

  Znacznie szerszy zasięg ma aktywna forma poszukiwania pracy. Można to robić poprzez:

  • kontakty osobiste, znajomych pracujących w interesujących firmach;
  • zamieszczenie własnego ogłoszenia w prasie lub na stronach internetowych;
  • wysyłanie swojej oferty bezpośrednio do wybranych firm;
  • uczestnictwo w targach pracy organizowanych na uczelniach;
  • udział w dniach otwartych organizowanych w firmach;
  • rozmowy telefoniczne i osobiste wizyty u pracodawców.

  Najwięcej możliwości daje szukanie pracy poprzez znajomych czy też tworzenie tzw. siatki kontaktów. Polega to na mówieniu jak największej ilości osób, iż poszukuje się pracy. Pracodawcy często zanim podadzą ogłoszenie do prasy lub biura pracy, najpierw proszą o pomoc w znalezieniu odpowiedniej osoby zatrudnionych już przez siebie pracowników. Kandydat wyłoniony w ten sposób wydaje im się „pewniejszy”, gdyż stoi za nim opinia osoby, która już pracuje i zna oferowane przez firmę warunki.