Zapraszamy studentów oraz studentki II-V roku prawa, psychologii, pedagogiki, nauk pokrewnych, chcących rozwijać swoje zainteresowania w obszarze ochrony praw dziecka do udziału w Akademii Praw Dziecka. 

Nasz projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka, międzynarodowych standardów ochrony, przybliżanie podstawowej problematyki dotyczącej udziału dziecka w procedurach prawnych, ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  

Międzynarodowe i krajowe standardy w zakresie ochrony dzieci przechodzą stopniową ewolucję, dając dzieciom realne prawa i możliwości ich egzekwowania. Dzieci potrzebują zaangażowanych prawników, którzy będą potrafili podejmować działania na rzez ochrony praw dziecka, szanując ich podmiotowość i uwzględniając potrzeby.  

W trakcie Akademii dowiesz się: 

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej (jednak zastrzegamy możliwość zmiany na formułę online), w cyklu 12 modułów, odbywających się w weekendy: 

Startujemy już 7 października. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.https://forms.office.com/e/NhuyCkBDA4

Liczba miejsc ograniczona. Udział w spotkaniach jest nieodpłatny. 

Certyfikaty uczestnictwa otrzymają osoby, które będą aktywnie uczestniczyły w co najmniej 10 modułach. 

W razie pytań prosimy o kontakt: agnieszka.badora@fdds.pl